เย็ดแม่ญี่ปุ่น มันคงเป็นความผิดของฉัน … จิโตเสะ (ฮากะชิโตเสะ) รู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างช่วยไม่ได้เมื่อชินอิจิลูกเขยปรึกษาว่าลูกสาวของเธออาจจะมีชู้ เย็ดแม่ญี่ปุ่น