ทีนญี่ปุ่น นักธุรกิจเอเชียต้องได้รับการออกกำลังกายในบางครั้ง ญี่ปุ่นผอมๆ