ญี่ปุน สิ่งที่เขาเก็บเป็นความลับสำหรับเธอคือเขารักแม่ของเธอมิโอริมากกว่าเธอ วันหนึ่งเขาเก็บซ่อนความรู้สึกดังกล่าวไว้และเขาและแม่ของเขามิโอริจะทานอาหารเย็นด้วยกัน … โกนขนญี่ปุ่น