แม่ญี่ปุ่น กลางแจ้งเอเชียวัยรุ่นเย็ดยาก รถไฟฟ้าญี่ปุ่น