แม่ลูกญี่ปุ่น เด็กเอเชียที่เหยียดยาวได้รับการทำลายโดยพวก ญี่ปุ่นเย็ดไทย