ญี่ปุ่น หนัง ไม่ใส่แว่น & ลูกน้ำ; เธอเล่นได้ไม่ดี ทีนญี่ปุ่น