พ่อตาญี่ปุ่น วันหนึ่งในฤดูร้อน ไอกะไม่รู้ว่าเธอดื่มมากกว่าปกติ (… !!) ปัสสาวะกะทันหัน (อ่า … ขีด จำกัด … ) ดังนั้นมันจึงอยู่ในรถไฟที่ไม่มีทางหนี ญี่ปุ่นหีแฉะ