ญี่ปุน ฉันลืมทศกัณฐ์พ่อตาไม่ได้ … ทุกครั้งที่ถูกถามฉันคิดว่า ฉันทำไม่ได้ โป็ ญี่ปุ่น