ญี่ปุ่น ฝรั่ง ไม่ใส่แว่น & ลูกน้ำ; เธอเล่นได้ไม่ดี เย็ดโหดญี่ปุ่น