ญี่ปุ่นนางแบบ ผมหางม้ามีผมสีน้ำตาลเอเชียดูดไก่โกน พ่อผัวญี่ปุ่น